ZAPOSLENI 2020/2021

RAZREDNIKI NA RAZREDNI STOPNJI

Razred V Mirnu V Biljah V Kostanjevici na Krasu
1. Lučana Petrovčič Nadja Ipavec Fabjan Lucija Colja
2. Nejka Krpan Mateja Pirc Irena Faganeli
3. Rada Nemec Tjaša Močnik Alenka Godnik
4. Laura Čermelj Petra Tavčar Dragica Jeklin
5. Andrej Vidmar Matejka Bavčar Klarisa Terčon

RAZREDNIKI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred Razrednik Razred Razrednik
6. a Nada Puhalić 8. a Tomaž Krivec
6. b Marija Božič 8. b Marta Pavlin
7. a Dunja Zorn 9. a Romeo Stubelj
7. b Minka Markič 9. b Nevenka Colja

UČITELJI V MIRNU – RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Poučuje
 Lučana Petrovčič,
Monika Mozetič Rolih
1. razred, OPB, druga
učiteljica v oddelku
Nejka Krpan 2. razred
Rada Nemec 3. razred
Laura Čermelj 4. razred, kolesarski izpit
Andrej Vidmar 5. razred
Minka Markič GUM (4. razred)
Tadeja Štokelj TJA (4. in 5. razred)
Lara Pavlin TJA (2. in 3. razred)
Romeo Stubelj LUM (5. razred), OPB
Nika Možina LUM (3. razred), OPB
Bogomir Nemec OPB
Danijela Kosovelj OPB
Tomaž Krivec OPB
Vanesa Vodovnik OPB
Andreja Levstik OPB

UČITELJI V MIRNU – predmetna STOPNJA

Ime in priimek Poučuje
Marija Božič GOS, BIO, laborant
Nada Puhalić NAR, GOS, laborant
Nevenka Colja MAT
Tomaž Krivec GEO, TVZ, RDO
Minka Markič GUM, zborovsko petje
Tamara Miljavec II 1, II 2
Bogomir Nemec ZGO, DKE
Miranda Ortar TIT, OGL, UBE
Marta Pavlin SLJ
Marta Petrović SLJ
Zlata Rijavec KEM, laborant
Gregor Spačal MAT, MME, ROM
Romeo Stubelj LUM, LS1, LS2, LS3
Tadeja Štokelj TJA
Borut Vodopivec ŠPO, ŠZZ, kolesarski krožek
Dunja Zorn TJA
Vanesa Vodovnik SLJ
Neža Vermiglio FIZ, DIP
Egon Wanek Pershl ŠPO, ŠZS, IPN, plavalni tečaj

UČITELJI V KOSTANJEVICI NA KRASU

Ime in priimek Poučuje
Lucija Colja,
Nives Zelenjak
1. razred
OPB
Irena Faganeli 2. razred
Alenka Godnik 3. razred
Dragica Jeklin 4. razred
Klarisa Terčon 5. razred, kolesarski izpit
Lara Pavlin TJA
Nada Puhalić OPB
Vanesa Vodovnik OPB
Maša Leban OPB
Marija Božič OPB

UČITELJI V BILJAH

Ime in priimek Poučuje
Nadja Ipavec Fabjan,
Tamara Miljavec
1. razred,
OPB, NIP-italijanščina
Mateja Pirc 2. razred, OPB
Tjaša Močnik 3. razred
Petra Tavčar Kristan 4. razred, OPB
Matejka Bavčar 5. razred, TJA, 4. razred
Barbara Šelj ŠPO 4. razred, OPB
Lara Pavlin TJA 2., 3. razred
Dunja Zorn TJA 5. razred
Egon Wanek Perchl NIP-šport
Lilijana Kavčič OPB

 
 
 
 
Dostopnost