ZAPOSLENI 2021/22

 

RAZREDNIKI NA RAZREDNI STOPNJI

Razred V Mirnu V Biljah V Kostanjevici na Krasu
1. Nejka Krpan Mateja Pirc Nives Zelenjak
2. Lučana Petrovčič Nadja Ipavec Fabjan Lucija Colja
3. Rada Nemec Tjaša Močnik Alenka Godnik
4. Laura Čermelj Andrej Vidmar Dragica Jeklin
5. Danijela Kosovelj Matejka Bavčar Klarisa Terčon

RAZREDNIKI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred Razrednik Razred Razrednik
6. a Bogomir Nemec 8. a Dunja Zorn
6. b Marija Božič 8. b Minka Markič
7. a Mojca Stubelj Ars 9. a Gregor Spačal
7. b Tina Mavrič 9. b Tadeja Štokelj

UČITELJI V MIRNU – RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Poučuje
Nejka Krpan 1. razred
Monika Mozetič Rolih druga učiteljica v oddelku 1. razreda, OPB
Lučana Petrovčič 2. razred
Rada Nemec 3. razred
Laura Čermelj 4. razred
Danijela Kosovelj (razredničarka) 5. razred MAT, SLJ, DOP, RU
Barbara Šelj 5. razred DRU, NIT, ŠPO, GOS, LUM, GUM, DOD, OPB
Minka Markič GUM (4. razred), OPZ
Tadeja Štokelj TJA (5. razred)
Lara Pavlin TJA (2., 3. in 4. razred)
Nika Možina LUM (3. razred), OPB
Tina Mavrič OPB
Teja Ambroželi OPB
Marija Božič OPB, OHR
Mojca Stubelj Ars OPB
Andreja Levstik OPB
Tamara Miljavec NIP TJI (4., 5. in 6. razred)

UČITELJI V MIRNU – PREDMETNA STOPNJA

Ime in priimek Poučuje
Marija Božič GOS, BIO, razredničarka 6. b, OHR, laborant
Mojca Stubelj Ars NAR, laborant, IP ROD, ČEB, razredničarka 7. a
Nevenka Colja MAT (6. in 8. razred), DOD 8. razred, DOP 6. razred
Jasna Fornazarič GEO, IP TVZ
Minka Markič GUM, Mladinski pevski zbor, IP GLP, razredničarka 8. b
Tamara Miljavec IP-ŠPA1, IP-II1, IP-II2+II3, NIP ITA
Bogomir Nemec ZGO, DKE, GEO 6. razred, razrednik 6. a
Tina Mavrič TIT, IP OGL, IP UBE, razredničarka 7. b
Marta Pavlin SLJ (7. in 9. razred), razredničarka 9. b
Vanesa Vodovnik/Teja Volk SLJ (6. in 8. razred), DOD in DOP 6. in 8. razred
Zlata Rijavec KEM, laborant, DOP 9. razred
Gregor Spačal MAT (7. in 9. razred) IP MME, IP ROM, razrednik 9. a, DOD 9. razred, DOP 7. razred
Katja Sorta LUM, IP LS2, IP LS3, sist. ID,
Tadeja Štokelj TJA (7. in 9. razred), DOD 9. razred, ISP 7. razred
Borut Vodopivec ŠPO, IP ŠZZ, kolesarski izpit-praktični del, NIP-ŠPO
Dunja Zorn TJA (6. in 8. razred), razredničarka 8. a razred, DOD in DOP 6. razred, ISP 8. razred
Neža Vermiglio FIZ, IP PFE, ISP FIZ 9. razred, laborant
Egon Wanek Pershl ŠPO, IP ŠZS, IP N
   

UČITELJI V KOSTANJEVICI NA KRASU

Ime in priimek Poučuje
Nives Zelenjak 1. razred
Lucija Colja 2. razred
Alenka Godnik 3. razred
Dragica Jeklin 4. razred
Klarisa Terčon 5. razred, kolesarski izpit
Lara Pavlin TJA 1. – 5. razred
Minka Markič GUM 4. in 5. razred, NIP OPZ
Romina Spačal ŠPO 4. razred, GUM 3. razred, NIP-ŠPO (4. in 5. razred), OPB
Tamara Miljavec NIP TJI (4. in 5. razred)
Katja Sorta OPB
Vesna Žorž OPB
Irena Faganeli OPB

 

UČITELJI V BILJAH

Ime in priimek Poučuje
Mateja Pirc 1. razred
Tamara Miljavec druga strokovna delavka v 1. razredu, NIP-TJI (4. in 5. razred)
Nadja Ipavec Fabjan 2. razred
Tjaša Močnik 3. razred
Andrej Vidmar 4. razred, OPB
Matejka Bavčar 5. razred, TJA, 4. razred
Lara Pavlin TJA 2. in 3. razred, NIP TJA 1. razred
Dunja Zorn TJA 4. razred
Borut Vodopivec ŠPO 5. razred
Lilijana Kavčič LUM 4. razred, OPB
Minka Markič GUM 5. razred, NIP OPZ
Petra Tavčar Kristan OPB
Monika Mozetič Rolih OPB
   

 

 
 
 
 
Dostopnost