TEKMOVANJA

tekmovanja iz znanj razred vodja šolsko regijsko državno
Računanje je igra 1.–5.

Laura Čermelj

Irena Faganeli

Nadja I. Fabjan

26. 5. 2022
Kresnička 5. POŠ Bilje Matejka Bavčar 14. 4. 2022
CICI Vesela šola

2.

1., 2.

Lučana Petrovčič

Mateja Pirc

april 2022
Bralna značka SLJ 1.–5. razredničarke do april 2022
Matematika/Vegovo 8.–9. Gregor Spačal 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23.4. 2022
Matematika/Kenguru 1.–7. Gregor Spačal 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23.4. 2022
Bralna značka – TJA 4.–9.

Tadeja Štokelj

Dunja Zorn

Lara Pavlin

Matejka Bavčar

do marca 2022
Bralna značka – TJI 4.–9. Tamara Miljavec april 2022
Bralna značka – SLJ

7.in 9.

6.in 8.

Marta Pavlin

Vanesa Vodovnik

do aprila 2022
Angleški jezik 8. Dunja Zorn 11. 11. 2021 16. 3. 2022
Angleški jezik 9. Tadeja Štokelj
Slovenščina (Cankarjevo) – Bilje 4.–5. Matejka Bavčar 17. 11. 2021
Slovenščina (Cankarjevo/Mehurčki) 1.– 3. Tjaša Močnik 29. 3. 2022
Slovenščina (Cankarjevo/Mehurčki) – Kostanjevica 1.– 3. Alenka Godnik 29. 3. 2022
Slovenščina (Cankarjevo/Mehurčki) – Miren 2. Lučana Petrovčič 29. 3. 2022
Slovenščina (Cankarjevo) 6.–9.

Teja Volk

Marta Pavlin

9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022
Zgodovina 8., 9. Bogomir Nemec 7. 12. 2021 10. 3. 2022
Fizika (Stefanovo) 8., 9. Neža Vermiglio 2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022
Logika 6.–9. Nevenka Colja 23. 9. 2021 16.10. 2021 6. 11. 2022
Kemija (Preglovo) 8., 9. Zlata Rijavec 17. 1. 2022 26. 3. 2022 7. 5. 2022
Geografija 6.– 9. Jasna Fornazarič 16. 11. 2021 2. 4. 2021
Vesela šola 6.– 9. Elvira B. Medvešček 9. 3. 2022 13. 4. 2022
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

8.,

9.

Nada Puhalić

Marija Božič

15. 10. 2021 20. 11. 2021
Športna tekmovanja 1.– 9. Egon P. Wanek, Borut Vodopivec, Mateja Pirc

 

 

 

 

 
 
 
 
Dostopnost