Shema šolskega sadja in zelenjave

 

Šolska shema je eden od ukrepov za izboljšanje prehranskih navad otrok in je del

«Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025«.

EU državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.

Namen ukrepa je pomoč pri zagotavljanju uravnotežene prehrane otrok in mladostnikov,

spodbuditi porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, možnost delitve vsem učencem, tudi socialno šibkejšim, podpora lokalni nabavi, promocija lokalnih pridelkov in izdelkov.

 

Med ukrepe spada tudi izvajanje izobraževalnih in promocijskih aktivnosti na temo sadja in zelenjave, kot so:

* anketiranje učencev 4. a, 6. a in 8. a razreda ob začetku in ob koncu šolskega leta

(spletni vprašalnik – Inštitut  za varovanje zdravja RS),

* ozaveščanje učencev o pomenu uživanja sadja in zelenjave pri rednem pouku, na razrednih

urah, v podaljšanem bivanju,

* vključevanje vsebin sadja in zelenjave v medpredmetno povezovanje ( npr. biologija,

gospodinjstvo, likovna umetnost..),

* vključevanje tem o pridelovanju in predelovanju hrane v dneve dejavnosti,

* povezovanje s pridelovalci sadja in zelenjave;

* ogled kmetije in sadnih nasadov,

* degustacija sadja in zelenjave,

* predstavitev šolske sheme staršem na roditeljskem sestanku

* informacije o šolski shemi na spletni strani šole;

* tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane

 

Način razdeljevanja sadja in zelenjave:

1x tedensko (ob sredah) pri šolski malici kot dodatno sadje oz. zelenjava

 

Šola bo v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala dobavitelje, ki ponujajo sezonsko pridelano sadje in zelenjavo slovenskih pridelovalcev.

Naša šola sodeluje v evropski SHEMI ŠOLSKEGA SADJA in ZELENJAVE s finančno podporo EU.

September – oktober 2018 – izdelava plakatov… pa poglejmo!

»Knjižna kazala na temo sadja in zelenjave…«

Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu

Podružnična OŠ Bilje

Izhajali smo iz tega, da se morajo sadje in zelenjava povezati, da dobimo kar največ za naše zdravje. Hkrati smo ugotovili, da so sadje in zelenjava naši prijatelji in če bi bili »človečki«, bi zaplesali skupaj.

OŠ Miren

Zapisala: učiteljica Manica Božič

 

 

 
 
 
 
Dostopnost