PROJEKTI 2020/2021

Projekt Vodja in člani Šola

Eko šola

(Eko zavest, eko bralna značka, zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš, sejem Altermed)

Tomaž Krivec

Lucija Colja, Tjaša Močnik, Marta Pavlin, Lara Spinazzola

Matična šola in

obe podružnični šoli

Samoevalvacija in akcijski načrt

Dunja Zorn, Nevenka Colja, Egon Wanek Pershl, Mateja Pirc,

Matična šola in obe podružnični šoli
Unesco šola Matejka Bavčar POŠ Bilje
Festival Labirint Tjaša Močnik POŠ Bilje
Zdrava šola

Lara Spinazzola

Nadja Ipavec Fabjan, Nejka Krpan, Rada Nemec, Borut Vodopivec

Matična šola in obe podružnični šoli
Shema šolskega sadja

Marija Božič

Herta Brisko, Klarisa Terčon, Monika Mozetič Rolih,  Laura Čermelj

Matična šola in

obe podružnični šoli

Bralna pismenost – OBJEM Tjaša Močnik, Tomaž Krivec, Tadeja Štokelj, Ksenija Korče, Lara Spinazzola, Minka Markič,  Marta Petrović, Mateja Pirc, Petra Tavčar Kristan Matična šola in  obe podružnični šoli
Varno s SONCEM Nejka Krpan Matična šola
Rastem s knjigo Koordinira Elvira Brumat Medvešček Učenci 7.r
Tradicionalni slovenski zajtrk Marija Božič Matična šola in obe podružnični šoli
Pes v šoli in vrtcu Nives Zelenjak, Tjaša Močnik Podružnični šoli
Bralnice pod slamnikom knjižničarka in razredni učitelji Matična šola in obe podružnični šoli
Beremo skupaj – mesec branja/nacionalni projekt od 8. 9. do 8. 10. 2018 Elvira Brumat Medvešček s strokovnimi sodelavkami OŠ Miren
POPRI -podjetniški eksperiment za osnovnošolce mag. Nikolaja Munih z zunanjimi sodelavci agencije GOLEA OŠ Miren /7.-9.raz/
Simbioza, simbioza giba Lilijana Kavčič/ PŠ Bilje, učitelja ŠPO – Borut Vodopivec in Egon Wanek/ OŠ Miren
Vodni agent Tjaša Močnik POŠ Bilje
Let’s Know Each Other (Etwinning projekt)

Andrej Vidmar

Lilijana Kavčič

POŠ Bilje
Knjigobube Alenka Godnik POŠ Kostanjevica na Krasu
Mednarodno sodelovanje Tadeja Štokelj,  Nikolaja Munih, Andrej Vidmar, Gregor Spačal, Tamara Miljavec, Anamarija Velušček Zorzut, Maša Winkler, Nives Zelenjak Matična šola in podružnice
Duševno blagostanje otrok Nikolaja Munih v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze Maribor Matična šola s podružnicama
Teden vseživljenjskega učenja Tadeja Štokelj in zunanji sodelavci OŠ Miren

 
 
 
 
Dostopnost