PREDMETNIK

 

  Št. šolskih ur na teden/na leto
Razred
Predmet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
OBVEZNI PROGRAM
Slovenščina 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 5/175 4/140 3,5/122,5 4,5/144
Matematika 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 4/140 4/140 4/140 4/128
Angleščina  2/70  2/70 2/70 3/105 4/140 4/140 3/105 3/96
Likovna umetnost 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/32
Glasbena umetnost 2/70 2/70 2/70 1,5/52,5 1,5/52,5 1/35 1/35 1/35 1/32
Družba 2/70 3/105
Geografija 1/35 2/70 1,5/52,5 2/64
Zgodovina 1/35 2/70 2/70 2/64
Domovinska in državljanska kultura in etika 1/35 1/35
Spoznavanje okolja 3/105 3/105 3/105
Fizika 2/70 2/64
Kemija 2/70 2/64
Biologija 1,5/52,5 2/64
Naravoslovje 2/70 3/105
Narav. in tehnika 3/105 3/105
Tehnika in tehnol. 2/70 1/35 1/35
Gospodinjstvo 1/35 1,5/52,5
Šport 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/64
Predmet 1 2/1 2/1 2/1; 64/32
Predmet 2 1/35 1/35 1/32
Predmet 3 1/35 1/35 1/32
Oddelčna skupnost 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/16
Št. predmetov 6 7 6 8 9 11 14 16 14
Št. ur tedensko 20 21 24 24 26 26 29,5 30 30
Št. tednov pouka 38 38 38 38 38 38 38 38 35
Razred
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
RAZŠIRJENI PROGRAM
Dod. in dop. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Indiv. in skup. pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 

DNEVI DEJAVNOSTI

Poimenovanje/razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Na osnovi zbranih prijav bomo v tekočem šolskem letu izvajali naslednje predmete:

  • tehnika 4. – 6 razred na OŠ Miren,
  • šport 4. in 5. razred na POŠ Kostanjevica na Krasu in  POŠ Bilje,
  • angleščina 1. razred na OŠ Miren.

 

 
 
 
 
Dostopnost