INTERESNE DEJAVNOSTI

Za učence od 1.–5. razreda na OŠ Miren

ime interesne dejavnosti ime in priimek izvajalca vključeni razredi predviden dan in ura izvajanja id
Bralna značka Nejka Krpan 1. četrtek, 11.30–12.15
Bralna značka Lučana Petrovčič 2. torek, 11.30–12.15
Bralna značka Rada Nemec 3. torek, 12.20–13.05
Bralna značka Laura Čermelj 4. sreda, 12.20–13.05
Bralna značka Danijela Kosovelj 5. ponedeljek, sreda, petek, 7.30–7.50
Angleška bralna značka Tadeja Štokelj 4., 5. 3 ure, marec 2022
Cici Vesela šola Lučana Petrovčič 2. torek, 11.30–12.15
Eko bralna značka Rada Nemec 3. torek, 12.20–13.05
Eko bralna značka Laura Čermelj 4. sreda, 12.20–13.05
Folklora Lara Pavlin 2. torek, 11.30–12.15
Bonton v šoli Nejka krpan 1. sreda 11.30–12.15
Otroški pevski zbor Minka Markič 2.–5. sreda, 13.30–14.15
Recitacijski krožek Rada Nemec 1.–5. četrtek, 12.20–13.05
Kolesarski izpit – teorija Barbara Šelj 5. četrtek, 12.20–13.05
Kolesarski izpit – praktični del Borut Vodopivec 5. četrtek, 12.20–14.15
Pohodništvo Andreja Levstik 2.–5. ena sobota v mesecu

 

NEFORMALEN OBLIKE DELA Z UČENCI RAZREDNE STOPNJE

  • Ustvarjalnice za 5. razred (dve srečanji).
  • V mesecu decembru bo za učence razredne stopnje organizirano večerno branje pravljic.

Za učence od 6.–9. razreda na matični šoli

ime interesne dejavnosti ime in priimek izvajalca vključeni razredi predviden dan in ura izvajanja
MPZ Minka  Markič 6. – 9. ponedeljek, 7. šolska ura, sreda, 6. šolska ura, četrtek, 6. šolska ura, četrtek 7. šolska ura (teden A) in petek, 6. šolska ura (ko ni RU)
Angl.  bralna značka

Tadeja Štokelj,

Dunja Zorn

7. in 9.

6. in 8.

3 ure v marcu, 2022
Košarka/ 2.sk Egon  Wanek 6. – 9.
Bralna značka Marta Pavlin, Vanesa Vodovnik/ Teja Volk

7. in 9.

6. in 8.

Kreativnice Katja Sorta 7. torek , 11.40–12.25
Programiranje z robotiko Tina Mavrič, zunanji sodelavci 6. – 9. več izvedb strnjeno
Modelarski krožek Klavdij Beltram (zunanji sodelavec) 6. – 9. sreda od 16.30 do 18.00
Pohodništvo Andreja Levstik 6. – 9. ena sobota mesečno
Aktivno srce na kvadrat Marija Božič, mag. Nikolaja Munih 6. – 9. predvidoma dvakrat mesečno po 1 uro

[1] Kolesarski izpit za učence 6. raz bo izveden samo za lansko generacijo 5.razreda, ki izpita v minulem šolskem letu ni opravljala zaradi epidemije.

 

 
 
 
 
Dostopnost