ČLANI SVETA STARŠEV

OSNOVNA ŠOLA MIREN

Razred Predstavnik
1. Danijela Prostran
2. Gašper Rižnar
3. Karmen Budin
4. Ivan Lavrenčič
5. Anja Pagon
6. a Tina Hren Povšič
6. b Bojan Trampuž
7. a Mateja Beltram
7. b Pavel Pahor
8. a Erika Ferfolja Vidič
8. b Andreja Brecelj Silič
9. a Helena Pikula
9.b Maja Gatej

PODRUŽNIČNA OŠ BILJE

Razred Predstavnik
1. Svetlana Rakita
2. ni predstavnika
3. Martin Vončina
4. ni predstavnika
5. Tea Petrovčič

PODRUŽNIČNA OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU

Razred Predstavnik
1. Ivana Šolc
2. Katja Rogelja
3. Mojca Gorup
4. Vanja Berič
5. Tea Godnič

 

Predsednik sveta staršev: Ivan Lavrenčič

Namestnik predsednika sveta staršev: Andreja Brecelj Silič

Zapisničarka: Svetlana Rakita

 
 
 
 
Dostopnost