DONACIJA FINANČNIH SREDSTEV ZA ŠOLSKI SKLAD OŠ MIREN

Spoštovani,

naprošamo vas za donacijo denarnih sredstev v Šolski sklad Osnovne šole Miren.

Sredstva šolskega sklada se razdeljujejo za različne oblike pomoči ranljivim skupinam otrok in družin ter za nabavo potrebnih didaktičnih sredstev tako za šolo kot pripadajoči vrtec.

Več o delovanju šolskega sklada si lahko preberete na spletni strani OŠ Miren (www.os-miren.si), zavihek Sklad.

Sklici in TRR za posamezne enote OŠ Miren so:

ŠTEVILKA RAČUNA SKLADA: 01275-6030670123

ŠTEVILKA SKLICA ZA POSAMEZNE ENOTE:

  • OŠ MIREN – 299310
  • POŠ BILJE – 2993101
  • POŠ KOSTANJEVICA –  2993103
  • VRTEC MIREN – 299311
  • VRTEC BILJE – 2993111
  • VRTEC OPATJE SELO – 2993112
  • VRTEC KOSTANJEVICA – 2993113

V primeru, da se odločite donirati del dohodnine, se v šolske sklade lahko nameni le 0,3% odmerjene dohodnine. V tem primeru v elektronski obrazec za namenitev dohodnine za donacije navedite le številko računa sklada.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek, s katerim bomo oplemenitili učno opremo z didaktičnimi sredstvi  ter pomagali našim otrokom do boljših pogojev za učenje in delo.

Vsem donatorjem se bomo tudi uradno zahvalili z objavo na spletni strani Osnovne šole Miren.

Z lepimi pozdravi,

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Miren

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost