TRŽNICA IGRAČ NA PODRUŽNIČNI ŠOLI BILJE

V okviru tedna otroka smo na Podružnični šoli Bilje izpeljali tržnico igrač z naslovom “STARA igrača za NOVO veselje”. Učenci so tekom tedna v šolo prinašali še dobro ohranjene igrače, ki so se jih sami naveličali in bi nekomu drugemu lahko prinesle veselje. Z izmenjanimi igračami so učenci dobili “novo” igračo, hkrati pa le-tej podaljšali trajanje uporabe in poskrbeli za okolje.

Naša šola je EKO in Unesco šola, zato tudi sicer na šoli dajemo velik poudarek ekologiji in z majhnimi koraki otroke učimo čuta do varovanja in ohranjanja narave.

Zapisala: Tjaša Močnik

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost