Sprejem devetošolk pri županu

V petek 10. 6. 2022 je župan občine Miren-Kostanjevica, gospod Mauricij Humar, gostil naujspešnejše učenke 9. razreda.

Te učenke in njihovi dosežki so:

MANCA KOLAVČIČ, 9. A

Manca je učenka, ki s svojo zrelostjo, delavnostjo in spoštljivim odnosom izstopa od povprečja. Iz povprečja izstopa tudi z učnim uspehom, saj se je kar nekaj let izkazala z najvišjim povprečnim uspehom na celi šoli.

V šol. letu 2021/22 je dosegla naslednja priznanja:

 • bronasto priznanje na izbirnem tekmovanju iz kemijskih poskusov;
 • bronasto priznanje iz zgodovine;
 • ZLATO priznanje iz zgodovine;
 • bronasto priznanje iz kemije;
 • bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni;
 • zlata bralka za osvojeno bralno značko iz slovenščine v vseh letih šolanja.

MAŠA ŠEKLI, 9. A

Maša je oseba, ki ne skriva svojih čustev, ampak hitro pove in pokaže, kadar meni, da se je komurkoli zgodila krivica. Je poštena, iskrena in pripravljena se je postaviti za svoje sošolce, prijatelje in tudi učitelje, če je to potrebno. Se ne izogiba odgovornostim, prevzame vodilno vlogo in poskrbi, da je rezultat dosežen.

V šol. letu 2021/22 je dosegla naslednja priznanja:

 • bronasto priznanje iz angleškega jezika;
 • bronasto priznanje iz zgodovine;
 • bronasto Cankarjevo priznanje iz slovenščine;
 • zlata bralka za osvojeno bralno značko iz slovenščine v vseh letih šolanja.

SOFIJA ŠTUKELJ, 9. A

Sofija je tiha, skromna, umirjena učenka. A kot pravi pregovor, tiha voda bregove dere. In to dokazuje tudi Sofija. S svojo predanostjo šolskemu delu se izkazuje na vseh področjih šolanja. Rada pokaže tudi svoj glasbeni talent, saj je mnogokatero prireditev popestrila s svojim violončelom. Za nagrado je bila povabljena tudi na tabor za nadarjene učence, ki je potekal v maju letos.

V šol. letu 2021/22 je dosegla naslednja priznanja:

 • bronasto priznanje iz angleškega jezika;
 • bronasto Cankarjevo priznanje iz slovenščine:
 • srebrno Cankarjevo priznanje iz slovenščine;
 • bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni;
 • zlata bralka za osvojeno bralno značko iz slovenščine v vseh letih šolanja.

KATARINA VIDIČ, 9. A

Katarina je učenka, ki ne le na šolskem, ampak tudi vseh drugih področjih presega svoje vrstnike. Njena zrelost, odgovornost, organiziranost, razgledanost in še kaj, so razlogi, da smo učitelji ponosni, da je naša učenka. Vedno je pripravljena priskočiti na pomoč sošolcem in učiteljem, se spoštljivo vede do vseh zaposlenih na šoli in nikoli ne zavrne priložnosti, da se dokaže z novim izzivom, pa četudi izven ustaljenih okvirov. Za nagrado je bila povabljena tudi na tabor za nadarjene učence, ki je potekal v maju letos.

V šol. letu 2021/22 je dosegla naslednja priznanja:

 • bronasto priznanje na izbirnem tekmovanju iz kemijskih poskusov;
 • bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru;
 • bronasto priznanje iz angleščine;
 • bronasto priznanje iz zgodovine;
 • bronasto priznanje na regijskem tekmovanju iz logike;
 • zlata bralka za osvojeno bralno značko iz slovenščine v vseh letih šolanja.

EMA  MOZETIČ  ROLIH, 9. B

Ema je učenka, ki izstopa predvsem s svojo skromnostjo, prijaznostjo in delavnostjo. Vedno je pripravljena pomagati drugim, uspešno sodeluje z vsemi sošolci in sošolkami v razredu, spoštljiva je do vseh zaposlenih na šoli. Učenka že vsa leta šolanja dosega nadpovprečne rezultate na različnih področjih.

V šol. letu 2021/22 je dosegla naslednja priznanja:

 • diamantni kenguru za osvojena priznanja na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja;
 • bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru;
 • bronasto priznanje na regijskem tekmovanju iz matematike;
 • srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matematike;
 • priznanje Čmrlj na šolskem tekmovanju iz fizike;
 • bronasto Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine;
 • bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja angleškega jezika;
 • zlata bralka za osvojeno bralno značko iz slovenščine v vseh letih šolanja.

Vsem učenkam iskreno čestitamo!

Tadeja Štokelj in Gregor Spačal, razrednika

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost