Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID – 19

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.

V vzgojno – izobraževalni zavod lahko vstopajo samo osebe, ki izpolnjujejo PCT pogoj. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT se šteje, če se je uporaba storitve začela v 48 urah od odvzema brisa.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole, razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi trikrat tedensko v prostorih vzgojnoizobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec  prinese svoj test v šolo oziroma zavod. Ta člen se začne uporabljati 15. 11. 2021.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni.

V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje se učenca napoti v izolirano sobo ter obvesti  starše. Starši učenca odpeljejo domov in obvestijo izbranega zdravnika o pozitivnem testu. 10. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojnoizobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Ob vstopu v vzgojno izobraževalni zavod ali v prostore, kjer izven sedeža vzgojnoizobraževalni zavoda izvaja svoj program (npr. šola v naravi) je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov.

                                                                                                                   Tim za Covid

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost