Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol (The European Network of Health Promoting Schools) je nastala kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (Urad za Evropo), Sveta Evrope in Evropske komisije.

V njem sodeluje okrog 43 držav, s približno 500 šolami, s tisoči učiteljev in čez 400.000 učencev. V mnogih državah delujejo nacionalne oziroma regijske mreže, v katerih je povezanih nadaljnjih 5.000 šol.

Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS pa je nacionalni podporni center Zdravih šol.

OŠ Miren se je Evropski mreži zdravih šol priključila v šolskem letu 2016/17. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim ki ga sestavljajo naslednji člani: Mateja Simčič (nadomešča Laro Spinazzola), Mojca Simčič, Borut Vodopivec, Rada Nemec, Nadja Ipavec Fabjan, Nejka Krpan in Majda Obreza.

S priključitvijo naše šole v mrežo Zdravih šol se šola zaveže, da bo spodbujala uresničevanje naslednjih ciljev.

Cilji evropske mreže zdravih šol so:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
  2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
  3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
  4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
  5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
  6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
  7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
  8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
  9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
  10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
  11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
  12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

V okviru projekta bomo v šolskem letu 2017/18 osredotočeni na naslednja področja: medosebni odnosi, gibanje in zdrava prehrana. Z različnimi dejavnostmi želimo spodbuditi sodelovanje, pomoč in medsebojno spoštovanje učencev, zaposlenih in staršev ter zavedanje o pomenu gibanja in zdrave prehrane na splošno počutje in zdravje.

 

 
 
 
 
Dostopnost