ZAPOSLENI 2019/2020

RAZREDNIKI NA RAZREDNI STOPNJI

Razred V Mirnu V Biljah V Kostanjevici na Krasu
1. Nejka Krpan Mateja Pirc Irena Faganeli
2. Lučana Petrovčič Nadja Ipavec Fabjan Nives Zelenjak
3. Rada Nemec Tjaša Močnik Alenka Godnik
4. Laura Čermelj Petra Tavčar Dragica Jeklin
5. Danijela Kosovelj Matejka Bavčar Klarisa Terčon

RAZREDNIKI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred Razrednik Razred Razrednik
6. a Zlata Rijavec 8. a Romeo Stubelj
6. b Minka Markič 8. b Nevenka Colja
7. a Gregor Spačal 9. a Tadeja Štokelj
7. b Marta Pavlin 9. b Marta Petrović

UČITELJI V MIRNU – RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Poučuje

Nejka Krpan

Monika Mozetič Rolih

1. razred, OPB

druga učiteljica v oddelku

Lučana Petrovčič 2. razred
Rada Nemec 3. razred
Laura Čermelj 4. razred, kolesarski izpit
Danijela Kosovelj 5. razred
Minka Markič GUM (4. in 5. razred)
Tadeja Štokelj TJA (4. in 5. razred)
Tina Koren TJA 2. in 3. razred,
N1A 1. razred
Miranda Ortar NTE 5. razred
Nika Možina OPB
Bogomir Nemec OPB
Marija Božič OPB
Romina Spačal OPB
Tamara Miljavec OPB
Tomaž Krivec – nadomešča Petra Sovdat OPB

UČITELJI V MIRNU – predmetna STOPNJA

Ime in priimek Poučuje
Marija Božič GOS, BIO, vodja šolske prehrane
Elvira Brumat Medvešček GKL
Nevenka Colja MAT 6. in 8. razred
Tomaž Krivec – nadomešča Petra Sovdat GEO, TVZ
Minka Markič GUM, zborovsko petje
Tamara Miljavec II 1, II 2, II3
Bogomir Nemec ZGO, DKE
Miranda Ortar FIZ, TIT, DIP, OGL, NTE 6. razred
Marta Pavlin SLJ 7. in 8. razred
Marta Petrović SLJ 6. in 9. razred
Zlata Rijavec KEM, NAR, laborant
Gregor Spačal MAT 7. in 9. razred, UBE, MME
Romeo Stubelj LUM, LS2, LS3
Tadeja Štokelj TJA 7. in 9 razred
Borut Vodopivec ŠPO, ŠZZ, kolesarski krožek
Dunja Zorn TJA 6. in 8 razred
Egon Wanek Pershl ŠPO, ŠZS, IPN, plavalni tečaj

UČITELJI V KOSTANJEVICI NA KRASU

Ime in priimek Poučuje
Irena Faganeli 1. razred
Nives Zelenjak 2. razred, NŠP 4. in 5. razred
Alenka Godnik 3. razred
Dragica Jeklin 4. razred
Klarisa Terčon 5. razred, kolesarski izpit
Tina Koren TJA 2. – 5. razred
Lucija Colja OPB
Romeo Stubelj OPB
Maša Winkler OPB
Andrej Vidmar OPB

UČITELJI V BILJAH

Ime in priimek Poučuje
Mateja Pirc 1. razred, NŠP 4. in 5. razred
Nadja Ipavec Fabjan 2. razred
Tjaša Močnik 3. razred
Petra Tavčar Kristan 4. razred
Matejka Bavčar 5. razred
Borut Vodopivec ŠPO 4. razred
Tina Koren TJA 2., 3. razred
Dunja Zorn TJA 4., 5. razred
Andrej Vidmar OPB
Lilijana Kavčič OPB
Monika Mozetič Rolih OPB
Petra Tavčar Kristan OPB
Nadja Ipavec Fabjan OPB