ZAPOSLENI

Ime in priimek Poučuje
Mateja Pirc 1. razred, NŠP 4. in 5. razred
Nadja Ipavec Fabjan 2. razred
Tjaša Močnik 3. razred
Petra Tavčar Kristan 4. razred
Matejka Bavčar 5. razred
Tina Koren TJA 2., 3. razred
Dunja Zorn TJA 4., 5. razred
Borut Vodopivec ŠPO 4. razred
Andrej Vidmar OPB
Lilijana Kavčič OPB
Monika Mozetič Rolih OPB
Petra Tavčar Kristan OPB
Nadja Ipavec Fabjan OPB