TEKMOVANJA

 

Tekmovanje Razred Vodja Šolsko Regijsko Državno
Računanje je igra 1.–5.
Tekmovanje za čiste zobe 2.–5.
CICI Vesela šola 1.–3.
Angleška bralna značka 4.–9.
Bralna značka SLJ 1.–5.
Matematika (Vegovo, Kenguru) 1.–5.
Tekmovanje za čiste zobe 6.–9.
Bralna značka – TJI 8.–9.
Bralna značka – SLJ 6.–9.
Angleški jezik 9.
Angleški jezik 8.
Slovenščina (Cankarjevo) 6., 7.
Slovenščina (Cankarjevo) 8., 9.
Zgodovina 8., 9.
Fizika (Stefanovo) 8., 9.
Matematika (Vegovo, Kenguru) 6.–9.
Logika 6.–9.
Kemija (Preglovo) 8., 9.
Geografija 8., 9.
Vesela šola
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezn 8., 9.