TEKMOVANJA

Tekmovanja iz znanj Razred Vodja Šolsko Regijsko Državno
Računanje je igra 1.–5.

Laura Čermelj

Dragica Jeklin

Klarisa Terčon

Nadja Ipavec Fabjan

Maj 2021
Tekmovanje za čiste zobe – po  navodilih ZD Nova Gorica 2.–5. Marija Božič
CICI Vesela šola 1.–3.

Lučana Petrovčič

Dragica Jeklin

Nadja Ipavec Fabjan

April 2021
Bralna značka SLJ 1.–5. razredničarke
Matematika (Vegovo, Kenguru) 1.–9. Gregor Spačal 18. 3. 2021 / 17. 4. 2021
Tekmovanje za čiste zobe 6.–9. Marija Božič
Bralna značka – TJA 4. -9.

Tadeja Štokelj

Dunja Zorn

Lara Pavlin

Matejka Bavčar

Marec, 2021
Bralna značka – TJI 4.–9. Tamara Miljavec marec/april 2021
Bralna značka – SLJ

6.– 7..

8. – 9.

Marta Petrović, Marta Pavlin

Vanesa Vodovnik

Angleški jezik

8.

9.

Tadeja Štokelj

Dunja Zorn

19. 10. 2020

12. 11. 2020

20. 1. 2021

23. 11. 2020

16. 3. 2021

Slovenščina (Cankarjevo) – Bilje 1.- 5. Petra Tavčar Kristan 17. 11. 2020
Slovenščina (Cankarjevo) 6., 7. Marta Petrović 17. 11. 2020    
Slovenščina (Cankarjevo) 8., 9. Vanesa Vodovnik 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021
Zgodovina 8., 9. Bogomir Nemec
Fizika (Stefanovo) 8., 9. Neža Vermiglio 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
Logika 6.–9. Nevenka Colja 24. 9. 2020 17. 10. 2020
Kemija (Preglovo) 8., 9. Zlata Rijavec 18. 1. 2021
Geografija 8., 9. Tomaž Krivec 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021
Vesela šola 6.-9.r Elvira Brumat Medvešček 10. 3. 2021 14. 4. 2021
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 8., 9. Nada Puhalić 16. 10. 2020 21. 11. 2020
Šport 1.-9. Egon Wanek, Borut Vodopivec, Mateja Pirc, Tomaž Krivec

 

 

 

 

 
 
 
 
Dostopnost