SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavljajo: 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki sveta staršev in3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Miren ter Pravili zavoda.

Pet predstavnikov delavcev:

 • Almira Batistič
 • Irena Faganeli
 • Lavro Gimpelj
 • Marta Petrović
 • Mateja Pirc

Trije predstavniki staršev:

 • Danijela Prostran
 • Šalini Mozetič Goljevšček
 • Helena Pikula

Trije predstavniki ustanovitelja (Občina Miren – Kostanjevica):

 • Sebastjan Mozetič
 • Mariza Škvarč
 • Vojko Urdih

 ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA