PROJEKTI 2018/2019

Projekt Vodja in člani Šola

Eko šola

(Eko zavest, Eko bralna značka, Zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš, Sejem Altermed)

Tomaž Krivec

Tadeja Štokelj,Klarisa Terčon, Tjaša Močnik, Marta Pavlin, Andreja Levstik, Lara Spinazzola

matična šola in

obe podružnični šoli

Samoevalvacija in akcijski načrt

Maša Winkler

Dunja Zorn, Nevenka Colja, Egon Wanek Pershl, Andreja Levstik, Mateja Pirc, Mojca Simčič, Romina Spačal

matična šola in obe podružnični šoli
Unesco šola  Matejka Bavčar Podružnična OŠ Bilje
Festival Labirint

Zlata Rijavec

Mateja Pirc

matična šola

Podružnična OŠ Bilje

Zdrava šola

Lara Spinazzola

Nadja Ipavec Fabjan, Nejka Krpan, Rada Nemec, Borut Vodopivec

matična šola in obe podružnični šoli
Shema šolskega sadja

Herta Brisko

Klarisa Terčon, Monika Mozetič Rolih, Marija Božič, Laura Čermelj

matična šola in

obe podružnični šoli

Bralna pismenost – OBJEM Mateja Pirc, Tjaša Močnik, Petra Tavčar Kristan, Tomaž Krivec, Tadeja Štokelj, Ksenija Korče, Lara Spinazzola matična šola in  obe podružnični šoli
Rastem s knjigo Koordinira Elvira Brumat Medvešček čenci 7.r
Prostovoljstvo Lilijana Kavčič Podružnična OŠ Bilje
Slovenija 2050 – Semena sprememb Tjaša Močnik, Matejka Bavčar, Petra Tavčar Kristan Podružnična OŠ Bilje
Tradicionalni slovenski zajtrk Marija Božič matična šola in obe podružnični šoli
Pes v šoli Nives Zelenjak Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu
Bralnice pod slamnikom knjižničarka in razredni učitelji matična šola in obe podružnični šoli
Beremo skupaj – mesec branja/   nacionalni projekt od 8. 9. 2018 do 8. 10. 2018 Elvira Brumat Medvešček s strokovnimi sodelavkami OŠ Miren
POPRI
Podjetniški eksperiment –interesna dejavnost za osnovnošolce
mag. Nikolaja Munih z zunanjimi sodelavci agencije GOLEA OŠ Miren /7.-9.raz/