PROJEKT BRALNA PISMENOST

VODJA: BOGOMIR NEMEC, KSENIJA KORČE

NAMEN IN CILJI PROJEKTA:

  • Smiselno povezovati, različne načine, poti vključevanja, pristope, smernice, podlage, gradiva.
  • Razvijati ter preizkušati obstoječe modele.
  • Razmisliti o drugačnih poteh in strategijah izvajanju modelov.
  • Na šoli ozaveščati vse zaposlene in vse učence ter razvijati medkulturne in medjezikovne pristope pri vseh predmetih, saj stopnja znanja jezika vpliva na splošni uspeh, pri vseh predmetih.
  • Dvig bralne pismenosti in razvoj slovenščine.

Ksenija Korče

 
 
 
 
Dostopnost