BILJE

DOPOLDANSKE POGOVORNE URE NA PODRUŽNIČNI OŠ BILJE

Ime in priimek Poučuje; razrednik Dopoldanske pogovorne ure
Mateja Pirc 1. razred, NŠP 4. in 5. razred Četrtek: 11:40 – 12:25
Nadja Ipavec Fabjan 2. razred Sreda: 10:50 – 11:35
Tjaša Močnik 3. razred Torek 8:50 – 9:35
Petra Tavčar Kristan 4. razred Sreda: 8:50 – 9:35
Matejka Bavčar 5. razred Torek: 11:40 – 12:25
Tina Koren TJA 2., 3. razred Sreda: 10:00 – 10:45
Dunja Zorn TJA 4., 5. razred Torek, 12.30 – 13.15
Andrej Vidmar OPB Ponedeljek: 10:50 – 11.35
Lilijana Kavčič OPB Četrtek: 10:50 – 11:35
Monika Mozetič Rolih OPB Ponedeljek: 11:40 – 12: 25
Petra Tavčar Kristan OPB Sreda: 8:50 – 9:35
Nadja Ipavec Fabjan OPB Sreda: 10:50 – 11:35
Popoldanske pogovorne ure bodo prvo četrtek v mesecu od 16. do 17. ure.
Oktober November December Januar Februar Marec April Maj
3. 7. 5. 9. 6. 5. 2. 7.

V dogovoru z razrednikom se pogovornih ur lahko udeležijo starši skupaj z učencem. Informacije in navodila bodo posredovane staršem tudi med šolskim letom. Več o sodelovanju šole s starši je zapisano v Vzgojnem načrtu OŠ Miren.