BILJE

Ime in priimek Poučuje; razrednik Dopoldanske pogovorne ure
Mateja Pirc 1. razred, NŠP 4. in 5. razred Četrtek, 11.40–12.25
Nadja Ipavec Fabjan 2. razred Sreda, 10.50–11.35
Tjaša Močnik 3. razred Torek, 8.50– 9.35
Petra Tavčar Kristan 4. razred Sreda, 8.50–9.35
Matejka Bavčar 5. razred Torek, 11.40–12.25
Tina Koren TJA 2., 3. razred Sreda, 10.00–10.45
Dunja Zorn TJA 4., 5. razred Torek, 12.30–13.15
Andrej Vidmar OPB Ponedeljek, 10.50–11.35
Lilijana Kavčič OPB Četrtek, 10.50–11.35
Monika Mozetič Rolih OPB Ponedeljek, 11.40–12.25
Petra Tavčar Kristan OPB Sreda, 8.50–9.35
Nadja Ipavec Fabjan OPB Sreda, 10.50–11.35


DOPOLDANSKE POGOVORNE URE NA PODRUŽNIČNI OŠ BILJE

Popoldanske pogovorne ure bodo prvo četrtek v mesecu od 16. do 17. ure.

V dogovoru z razrednikom se pogovornih ur lahko udeležijo starši skupaj z učencem. Informacije in navodila bodo posredovane staršem tudi med šolskim letom. Več o sodelovanju šole s starši je zapisano v Vzgojnem načrtu OŠ Miren.

Oktober November December Januar Februar Marec April Maj
3. 7. 5. 9. 6. 5. 2. 7.