OSNOVNI PODATKI

Naslov: OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren

 

Ravnateljica mag. Nikolaja Munih, prof. def.
Pomočnica ravnateljice Andreja Levstik
Poslovni sekretarki Tatjana Bavdaž, Darja Mavrič
Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu Dragica Jeklin (vodja)
Podružnična  OŠ Bilje Matejka Bavčar (vodja)
Predmetna stopnja Miren Gregor Spačal (vodja)
Razredna stopnja Miren Andrej Vidmar (vodja)
Računovodstvo Majda Obreza, Damijana Ukmar
Šolska svetovalna služba Lara Spinazzola, Mateja Komel
Knjižnica Elvira Brumat Medvešček, Anamarija Velušček Zorzut
Kuhinja Herta Brisko
Vodja šolske prehrane Nada Puhalić
Elektronska pošta os-miren@os-miren.si
Internetna stran http://www.os-miren.si
Transakcijski račun 01275-6030670123
Matična številka 5085829000
Davčna številka 57887411