OSNOVNI PODATKI

 

Naslov: OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren

 

Ravnateljica
mag. Nikolaja Munih, prof. def.
Pomočnica ravnateljice
Andreja Levstik
Poslovni sekretarki Tatjana Bavdaž, Darja Mavrič
Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu
Dragica Jeklin (vodja)
Podružnična  OŠ Bilje Pirc Mateja (vodja)
predmetna stopnja Miren Romeo Stubelj (vodja)
Razredna stopnja Miren Lučana Petrovčič (vodja)
Računovodstvo Majda Obreza, Damijana Ukmar
Šolska svetovalna služba Lara Spinazzola, Ksenija Korče
Knjižnica Elvira Brumat Medvešček, Anamarija Velušček Zorzut
Kuhinja Herta Brisko
Vodja šolske prehrane Marija Božič
Elektronska pošta os-miren@os-miren.si
Internetna stran http://www.os-miren.si
Transakcijski račun 01275-6030670123
Matična številka 5085829000
Davčna številka 57887411