ODJAVA OBROKOV

Učenci matične šole:

  • v kuhinjo Miren na tel.št. 05/3302-479 ali e-naslov: os-miren.kuhinja@guest.arnes.si
  • odjave posameznega obroka preko telefonske tajnice na št.05/330-24 88

Učenci podružnične šole:

  • v kuhinjo Kostanjevica na tel.št. 05/3933-959 ali e- naslov: vrtec.kostanjevica@siol.net
  • v kuhinjo Bilje 05/3011-354 ali e- naslov: os-miren.bilje@os-miren.si

 

Če je bila odjava prehrane podana kuhinji šole do 8.30 velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.

Odjavo obroka zaradi posebnih okoliščin lahko starši sporočite tudi tekočega dne do 8.30 v kuhinjo.

Če starši otroka ne odjavijo od prehrane, plačajo ceno obroka. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.