ODHODI AVTOBUSA

ODHODI AVTOBUSA IZ MIRNA
V BILJE
 • 12:45( le ob ponedeljkih in petkih)
 • 13:35 (vsak dan)
 • 14:15 šolski kombi (torek, sreda, četrtek)
 • 15:10 šolski kombi (torek, sreda, četrtek)
V KOSTANJEVICO NA KRASU
 • 12:45 (le ob ponedeljkih in petkih)
 • 13:35 ( torek, sreda, četrtek)
 • 13:32 (vozi vsak dan)
 • 14:29 (vsak dan)
 • 15.10 (vsak dan)
ODHODI AVTOBUSA IZ PODRUŽNIČNE OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU
 • 13:07 (ob ponedeljkih in petkih v spremstvu učitelja)
 • 13:54 (torek, sreda, četrtek)
 • 13:50 (vsak dan)
 • 15:00 (vsak dan v spremstvu učitelja)
ODHODI AVTOBUSA IZ BILJ
V OSNOVNO ŠOLO MIREN
 •  7:30 (vsak dan)
ODHODI AVTOBUSA IZ LIPE
V OSNOVNO ŠOLO MIREN
 • 6.50 (vsak dan)
ODHOD AVTOBUSA IZ LOKVICE
V PODRUŽNIČNO OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU
 • 7:10 (vsak dan)