OBVESTILO O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA

OBVESTILO O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UR. l. RS, str. 88 / 16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Subvencija za kosilo v višini cene kosila od 1. 2. 2017 pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Starši v šolo ne vlagate posebnih vlog za subvencionirano prehrano, imeti pa morate veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Za uveljavljanje subvencioniranega kosila mora biti učenec prijavljen na kosilo.

Zapisala: Božič Manica

 
 
 
 
Dostopnost