KONTAKTNI PODATKI

Ravnateljica mag. Nikolaja Munih, prof. def.
 05 330 24 70
Pomočnik ravnateljice
Maksi Rutar
 05 330 24 70
Poslovni sekretarki Tatjana Bavdaž,  Andrejka Simčič 05 330 24 70
Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu Dragica Jeklin (vodja) 05 308 02 50
Podružnična OŠ Bilje Mateja Pirc (vodja) 05 30 11 353
     
Zbornica RS Miren (1.–5. raz.) 2. – 5. razred 031 490 218
Vodja zbornica PS (6.–9. raz.) Romeo Stubelj (vodja) 05 330 24 86
Računovodstvo Majda Obreza, Damjana Ukmar 05 330 24 82
Šolska svetovalna služba Lara Spinazzola,
Ksenija Korče
05 330 24 77
05 330 24 72
Knjižničarka Elvira Brumat Medvešček, Anamarija Velušček Zorzut 05 330 24 74
Kuhinja Herta Brisko 05 330 24 79
Faks tajništvo 05 330 24 81