KONTAKTNI PODATKI

Mag. Nikolaja Munih, prof. def. Ravnateljica 05 330 24 70
Andreja Levstik
Pomočnica ravnateljice za OŠ 05 330 24 73
Ksenija Korče Pomočnica ravnateljice za VVO 05 330 24 72
Poslovna sekretarka Tatjana Bavdaž, Darija Mavrič 05 330 24 70
Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu Dragica Jeklin (vodja) 05 308 02 50
Podružnična OŠ Bilje Matejka Bavčar (vodja) 05 30 11 353
Zbornica RS (2.–5. razreda)

Andrej Vidmar (vodja)

2.- 5. razred

031 490 218
Zbornica PS (6.–9. razreda) Gregor Spačal (vodja) 05 330 24 75
Računovodstvo Majda Obreza, Damijana Ukmar 05 330 24 82
Šolska svetovalna služba

Lara Spinazzola,

Mateja Komel

05 330 24 77
Knjižnica

Elvira Brumat Medvešček,

Anamarija Velušček Zorzut

05 330 24 74
Kuhinja Herta Brisko 05 330 24 79
Vodja šolske prehrane Nada Puhalić
Šolski koordinator za prehrano Herta Brisko 05 330 24 76
Faks Tajništvo 05 330 24 81
Elektronska pošta OŠ os-miren@os-miren.si
Internetna stran OŠ http://www.os-miren.si
Elektronska pošta vrtca vrtec@os-miren.si
Spletna stran vrtca www.os-miren.si/vrtec
Podračun 01275-6030670123
Matična številka 5085829000
Davčna številka 57887411