INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesna dejavnost Razred Mentor Urnik 
Kolesarski krožek 5. Matejka Bavčar četrtek, 12.30 – 13.15
Literarni krožek 4., 5. Petra Tavčar Kristan četrtek, 13.15 – 14.10
Cici vesela šola 1. Nadja Ipavec Fabjan četrtek, 11.40 – 12.25
Gimnastika  1 1., 2. Mateja Pirc torek, 12.30 – 13.15
Gimnastika 2 3. Mateja Pirc torek, 13.20 – 14.10
Gimnastika 3 4., 5. Mateja Pirc petek, 12.30 – 13.15
Narava in zdravje 5. Monika Mozetič Rolih sreda, 12.30 – 13.15
Eko krožek 2. Tjaša Močnik sreda, 11.40 – 12.25
Italijanščina 1 1., 2. Tamara Miljavec torek, 11.40 – 12.25
Italijanščina 2 3., 4., 5. Tamara Miljavec torek, 12.30 – 13.20
Otroški pevski zbor 2. – 5. Minka Markič četrtek, 12.30 – 13.15
Unesco krožek 4., 5. Matejka Bavčar ponedeljek, 12.30 – 13.20
Bralna značka 1. – 5. razredničarke
Angleška bralna značka 4., 5. Dunja Zorn
Knjižničarski krožek 4., 5. Lilijana Kavčič sreda, 13.20 – 14.05
Pravljični krožek 2. skupina Anja Novakovič sreda, 13.20 – 14.05
Prva pomoč 1. – 5. zunanji izvajalec Natalija Mozetič torek, 14.45 – 15.30
Krožek nogometa 1., 2., 3. zunanji izvajalec Žiga Pahor četrtek, 15.00 – 15.45