INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesna dejavnost Mentor Razred Urnik
Kolesarski krožek Matejka Bavčar 5. Ponedeljek, 12.30–13.15
Eko krožek Tjaša Močnik 1. – 5. Petek, 12.30–13.15
Narava in zdravje Monika Mozetič Rolih 3. Sreda, 12.30–13.15
Šport za zdravje Mateja Pirc 1. Petek,  11.40–12.25
Otroški pevski zbor Minka Markič 2. – 5. Četrtek, 13.20–14.10
Bralna značka 1. r. Mateja Pirc 1. Sreda, 11.40–12.25
Bralna značka 2. r. Nadja Ipavec Fabjan 2. Četrtek, 12.30–13.15
Bralna značka 3. r. Tjaša Močnik 3. Torek, 12.30–13.15
Bralna značka 4. r. Petra Tavčar 4. Torek, 12.30–13.15
Bralna značka 5. r. Matejka Bavčar 5. Ponedeljek, 13.20–14.05
Knjižničarski krožek Lilijana Kavčič 4. Četrtek, 11.40–12.25
Šah Aljoša Grosar/ zun. sodel. 1.- 5 Ponedeljek, 15.15–16.00
Čebelarski krožek Ladislav Orel/ zun. Sodel. 3.- 5 Torek, 15.00–15.45
Prva pomoč Dean Horvat 3.- 5 Sreda, 15.00–15.45