INTERESNE DEJAVNOSTI

Za učence od 1.–5. razreda na OŠ Miren

Ime ID Izvajalec Vključeni razredi Dan in ura Izvajanja
Igrajmo se skupaj Nejka Krpan 1. Petek, 11.30–12.15
Bralna značka Nejka Krpan 1. Petek, 11.30–12.15
Bralna značka Lučana Petrovčič 2. Petek, 12.20–13.05
Bralna značka Rada Nemec 3. Ponedeljek, 12.20–13.05
Bralna značka Laura Čermelj 4. Ponedeljek, 12.20–13.05
Bralna značka Andreja Levstik 5. Petek, 12.20–13.05
Cici Vesela šola Lučana Petrovčič 2. Petek, 12.20–13.05
Eko bralna značka Rada Nemec 3. Ponedeljek, 12.20–13.05
Eko bralna značka Laura Čermelj 4. Ponedeljek, 12.20–13.05
Otroški pevski zbor Minka Markič 2. – 5. Sreda, 12.20–13.05
Recitacijski krožek Rada Nemec 1. – 5. Četrtek, 12.20–13.05
Kolesarski izpit Laura Čermelj 5. Četrtek, 12.45–13.30
Lutkovni Andreja Levstik 3. – 5. Četrtek, 12.20–13.05
Pohodništvo Andreja Levstik 2. – 9. Ena sobota mesečno po razporedu Mladinskega odseka Planinskega društva Nova Gorica
Pajkec Vid in fraktalna čečkalnica Nikolaja Munih 1.-3 (5) s starši Po predhodni najavi in dogovoru s starši
Ure pravljic Elvira Brumat Medvešček 1. Sreda, 11.30–12.15
Šah Aljošo Grosar 2. – 5. Ponedeljek, 14.15–15.00

 

USTVARJALNICE

V sodelovanju s šolsko svetovalno službo bomo izvedli 2 popoldanski srečanji za petošolce z vseh treh enot. Teme in načine ustvarjanja bomo prilagodili terminom izvedbe.

 

Za učence od 6.–9. razreda na matični šoli

Ime ID Izvajalec Vključeni razredi Dan in ura izvajanja
MPZ Minka Markič 6. – 9. Ponedeljek, čet., 6. in 7.
Angl. bralna značka

Tadeja Štokelj,

Dunja Zorn

7. in 9.

6. in 8.

Marec 2020

Marec 2020

Prva pomoč Tadeja Štokelj 9. Po dogovoru z zunanjimi sodelavci / ob torkih, 6. šol. ura
Košarka Egon Wanek 6. – 9. Po dogovoru
Bralna značka Marta Pavlin 7. in 8. Po dogovoru
Vzgoja za branje Marta Petrović 6. in 9. Ponedeljek, 6. šol. ura
POPRI – podjetništvo v šoli Ana Černe/zun. sodelavka in Nikolaja Munih 7.– 9. Po dogovoru z učenci