INTERESNE DEJAVNOSTI

Za učence od 1.–5. razreda na OŠ Miren

Interesna dejavnost Razred Mentor Urnik
Pohodništvo 2.- 9. Andreja Levstik ena sobota v mesecu
Eko bralna značka 3., 4. Rada Nemec in Laura Čermelj celo šolsko leto
Bralna značka – SLJ 1.- 5. učiteljice razrednega pouka celo šolsko leto
Otroški pevski zbor 2. – 5. Minka Markič sreda, 12.20 – 13.05
Plesne urice 1. – 3. Lara Spinazzola
Cici Vesela šola 1. Lučana Petrovčič petek, 11.30 – 12.15
Ure pravljic 1. – 3. Elvira Brumat Medvešček ponedeljek, 11.30 – 12.15
Recitacijski krožek 1.  – 5. Rada Nemec celo šolsko leto
Kolesarski izpit 5. Laura Čermelj – teorija torek,  12.20 – 13.05
Lutkovni krožek 1. – 5. Andreja Levstik četrtek, 12.20 – 13.05
Družabne igre 1. – 5. Romina Spačal torek, 12.20 – 13.05

 

USTVARJALNICE

V sodelovanju s šolsko svetovalno službo bomo izvedli 2 popoldanski srečanji za petošolce z vseh treh enot. Teme in načine ustvarjanja bomo prilagodili terminom izvedbe.

 

Za učence od 6.–9. razreda na matični šoli

Interesna dejavnost Razred Mentor Urnik
Bralna značka – SLJ 6. a, 6. b, 7. a, 7. b Marta Pavlin
Bralna značka – TJA 6.-9. Dunja Zorn,
Tadeja Štokelj
feb., mar
Bralna značka – IT 7., 8. Tamara Miljavec med poukom
Vzgoja za branje in BZ 8., 9. Marta Petrović ponedeljek, 6. ura
Zborovsko petje 6.–9. Minka Markič četrtek, 6. ura
Španščina 6.–9. Tamara Miljavec
Megakviz 6.–9. Elvira Brumat Medvešček po dogovoru z učitelji
Vesela šola 6.–9. Elvira Brumat Medvešček feb., marec, po dogovoru z učenci
Nogomet 6.–9. Egon Wanek Pershl četrtek, 6. ura
Pohodništvo 6.–9. Andreja Levstik eno soboto na mesec