INTERESNE DEJAVNOSTI

Za učence od 1.–5. razreda na OŠ Miren

IME ID IME IN PRIIMEK IZVAJALCA ID VKLJUČENI RAZREDI DAN IN URA IZVAJANJA ID
Bralne urice Nejka Krpan 2. petek, 5. šolska ura
Bralna značka Lučana Petrovčič 1. sreda, 11.30 – 12.15
Bralna značka Nejka Krpan 2. petek, 5. šolska ura
Bralna značka Rada Nemec 3. torek, 12.20 – 13.05 (6. šolska ura)
Bralna značka Laura Čermelj 4. ponedeljek, 12. 20 – 13.05 (6. šolska ura)
Bralna značka Andrej Vidmar 5. ponedeljek, 13. 05 – 13.50 (7. šolska ura)
Cici Vesela šola Lučana Petrovčič 1. sreda, 11.30 – 12.15
Eko bralna značka Rada Nemec 3. torek, 12.20 – 13.05 (6. šolska ura)
Eko bralna značka Laura Čermelj 4. ponedeljek, 12.20 – 13.05 (6. šolska ura)
Otroški pevski zbor Minka Markič 2. – 5. sreda, 12.20 – 13.05 (OŠ Miren)
Recitacijski krožek Rada Nemec 1. – 5. ponedeljek, 12.30 – 13.05
Kolesarski izpit Laura Čermelj 5. torek, 12.45 – 13.30
Pohodništvo Andreja Levstik 2. – 9. ena sobota v mesecu
Ure pravljic Elvira Brumat Medvešček 1.
Šah Aljoša Grosar 2.-5. četrtek, 14.15 – 15.00

 

USTVARJALNICE

Za učence od 6.–9. razreda na matični šoli

IME ID IME IN PRIIMEK IZVAJALCA ID VKLJUČENI RAZREDI PREDVIDENO ŠTEVILO UR DAN IN URA IZVAJANJA ID
MPZ Minka  Markič 6. – 9. 140

ponedeljek in torek 7. ura

četrtek in petek 6. ura (ko ni RU)

Angl.  bralna značka

Tadeja Štokelj,

Dunja Zorn

6. in 8.

7. in 9.

4

4

marec 2021

marec 2021

Prva pomoč Tadeja Štokelj 9. 20 ponedeljki, 6. šol. ura
Košarka/ 2.sk Egon  Wanek 6. – 9. 35 po dogovoru
Bralna značka Marta  Pavlin 8. in 9. 17 po dogovoru
Vzgoja za branje Marta  Petrović 6. in 7. 35 sreda; 6. šol. ura
Kreativnice Romeo Stubelj 9. 30 petek., 5. šol.ura
Programiranje z robotiko Miranda Ortar z zunanjimi sodelavci 6.-9. 20 po dogovoru z učenci
Kolesarski krožek/ samo za kolesarski izpit[1] Borut Vodopivec 6. 15 po dogovoru z učenci
Pohodništvo Andreja Levstik 6. – 9. raz. 30 v sodelovanju z mladinskim odsekom PD N. Gorica
POPRI – podjetništvo v šoli Ana Černe/zun. sodelavka in Nikolaja Munih 7-9 20 po dogovoru z učenci

[1] Kolesarski izpit za učence 6. raz bo izveden samo za lansko generacijo 5.razreda, ki izpita v minulem šolskem letu ni opravljala zaradi epidemije.

 

 
 
 
 
Dostopnost