ČLANI SVETA STARŠEV

OSNOVNA ŠOLA MIREN

Razred Predstavnik
1. Gašper Rižnar
2. Nejc Pantelič
3. Ivan Lavrenčič
4. Anja Pagon
5. Jana Štukelj
6. a Mateja Beltram
6. b Pavel Pahor
7. a Erika Ferfolja Vidič
7. b Karmen Urdih
8. a Helena Pikula
8. b Maja Gatej
9. a Patricija Oblak
9.b Tanja Humar

PODRUŽNIČNA OŠ BILJE

Razred Predstavnik
1. Alan Žorž
2. Martin Vončina
3. Jerneja Tomsič
4. Ni predstavnika
5. Šalini Mozetič Goljevšček

PODRUŽNIČNA OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU

Razred Predstavnik
1. Klementina Grobiša
2. Barbarra Rogelja
3. Vanja Berič
4. Tea Godnič
5. Jelka Gorjan Spačal