ČLANI SVETA STARŠEV

OSNOVNA ŠOLA MIREN

Razred Predstavnik
1. Tanja Dimitrijević
2. Danijela Prostran
3. Mitja Šturm
4. Tea Tribušon
5. Ivan Lavrenčič
6. a Tea Milanič Petrovčič
6. b Anja Pagon
7. a Mojca Bizjak
7. b Anja Kavčič
8. a Sebastian Klančič
8. b Pavel Pahor
9. a Jernej Tomšič
9.b Andreja Brecelj Silič

PODRUŽNIČNA OŠ BILJE

Razred Predstavnik
1. Veronika Stopar
2. Svetlana Rakita
3. Helena Jauk
4. Martin Vončina
5. Andrejka Mozetič

PODRUŽNIČNA OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU

Razred Predstavnik
1. Urban Novak
2. Mateja Beltram
3. Mojca Muraro
4. Mojca Gorup
5. Vanja Berič

 

Predsednik sveta staršev: Ivan Lavrenčič

Namestnik predsednika sveta staršev: Andreja Brecelj Silič

Zapisničarka: Tanja Dimitrijević

 
 
 
 
Dostopnost