ERASMUS+ AKREDITIRAN PROJEKT »POUČUJMO ZUNAJ / LET’S TEACH OUTSIDE«

Projekt »Poučujmo zunaj / Let’s teach outside« je večletni akreditiran Erasmus+ projekt s področja splošnega šolskega izobraževanja, ki ga na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) izvajajo od leta 2021 v okviru programa Unije Erasmus+. Za izvedbo je CMEPIUS v vlogi nacionalne agencije za programe Erasmus+ na podlagi prijavljenega projekta v letu 2021 CŠOD-ju podelil akreditacijo, ki omogoča financiranje izvedbe projekta v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji vse do leta 2027, pri čemer vsako leto posebej prijavijo načrtovan obseg aktivnosti in sestavo konzorcija mobilnosti.

V projektu se bomo v obdobju od 2021 do 2027 v okviru konzorcija mobilnosti udeleževali mednarodnoih mobilnosti za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, s ciljem opolnomočenja strokovnih delavcev za kvalitetno izvedbo učenja na prostem in širitve pristopov didaktike učenja na prostem v slovenskem izobraževalnem prostoru.

V projektu uspešno sodelujemo skupaj s konzorcijskimi partnerji OŠ Gorje, OŠ Puconci in OŠ Žužemberk. V letošnjem letu se bo konzorcij razširil na skupaj 8 članic, do leta 2027 pa do celo 10 članic poleg CŠOD-ja.

Osnovni cilji projekta, na podlagi katerih so zastavljene tudi projektne aktivnosti, so naslednji:

  • udeležba strokovnih delavcev na izobraževalnih obiskih na delovnem mestu v tujini z namenom pridobitve novih znanj s področja didaktike učenja na prostem,
  • udeležba strokovnih delavcev na strukturiranih seminarjih v tujini z namenom pridobitve novih znanj s področja didaktike učenja na prostem,
  • širitev pridobljenih znanj s področja didaktike učenja na prostem na kolektive znotraj posameznih članic konzorcija,
  • kvalitetna izvedba aktivnosti učenja na prostem pri partnerskih institucijah z uporabo novo pridobljenih znanj in kompetenc,
  • širitev pridobljenih znanj s področja didaktike učenja na prostem na kolektive drugih partnerskih institucij in širše strokovne javnosti,
  • vzpostavitev repozitorija gradiv za učenje na prostem.

V skladu s cilji projekta pričakujemo do njegovega zaključka v letu 2027 naslednje ključne rezultate:

  • opolnomočenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za kvalitetno izvedbo učenja na prostem na podlagi novo pridobljenih znanj, kompetenc in veščin v okviru mednarodnih mobilnosti,
  • širitev pridobljenih znanj s področja didaktike učenja na prostem v okviru strokovnih kolektivov na partnerskih institucijah, med partnerskimi institucijami in širšo strokovno javnostjo,
  • vzpostavitev repozitorija gradiv za učenje na prostem.

Do konca novembra 2022 smo uspešno zaključili 1. projektni cikel, ki je trajal od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2022 in v okviru katerega je bilo uspešno izpeljanih 40 mednarodnih mobilnosti v obliki udeležbe na strukturiranih seminarjih in sledenj na delovnem mestu, ob tem pa smo vsi udeleženci mobilnosti z izvedbo izobraževalnih aktivnosti z otroki na podlagi novo pridobljenih kompetenc uspešno prenesli pridobljena znanja v svoja učna okolja. Trenutno se izvajajo mobilnosti v okviru že 2. projektnega cikla, ki traja od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2023, poleg tega pa se aktivno izbirajo dodatni konzorcijski partnerji za 3. projektni cikel.

Projekt najdete tudi na: 

– SIO portalu,

– European School Education Platform,

– na uradni spletni strani Erasmus+ programa.				
 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost