V SVOJE ŽIVLJENJE VNESITE POZITIVNE VREDNOTE! – STRPNOST

Podružnična šola Bilje kot Unesco šola tudi v letošnjem šolskem letu sodeluje v nepridobitnem projektu za vrtce, osnovne in srednje šole, v organizaciji Izobraževalnega centra Eksena:

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2022/2023

Ob mednarodnem dnevu strpnosti ter zadnjih tednih koledarskega leta  se pogovarjamo in ustvarjamo na temo strpnosti in nestrpnosti.

Projekt je namenjen, da poglobimo védenje o pomenu strpnosti in izpostavimo problematiko nestrpnosti. Namen je tudi, da skozi uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki.

Strpnost je zelo pomembna za naše odnose, ki jih imamo drug do drugega, in je pogoj za to, da lahko sodelujemo, se skupaj igramo, ustvarjamo in napredujemo v tem, da se imamo radi in smo prijatelji.

Strpnost ni popustljivost, prijaznost ali prizanesljivost.

Strpnost je predvsem aktiven odnos, ki ga spodbuja priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih.

Zapisala: Matejka Bavčar

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost