ZAHVALA PODRUŽNIČNE ŠOLE BILJE ZUNANJIM IZVAJALCEV INTERESNIH DEJAVNOSTI

“Otroci so odlični posnemovalci.

Dajte jim torej nekaj odličnega za posnemanje.”

(avtor neznan)

V novem koledarskem letu se je tudi življenje na naši Podružnični šoli počasi vrnilo v stare tirnice. Učenci so se zopet lahko pomešali med posameznimi razredi ter se priključili skupinam s podobnimi interesi.

Veliko dragocenih izkušenj ter pomembnih vrednot so jim podali tudi naši zunanji izvajalci interesnih dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Kolektiv Podružnične šole Bilje se tako zahvaljuje gospe Barbari Završnik, mentorici šahovskega krožka, gospodu Ladislavu Orlu, mentorju čebelarskega krožka ter gospodu Maticu Lebanu, mentorju prve pomoči.

PREDSTAVITEV ČEBELARSKEGA KROŽKA:

Ko bom velik, bom čebelar

V začetku šolskega leta 2019/20 je s strani vodstva Podružnične šole Bilje prišla pobuda, da bi ustanovili čebelarski krožek. Prosili so me, če bi jim pri tem projektu pomagal. Skupaj z vodstvom Osnovne šole Miren smo naslovili na Čebelarsko zvezo Slovenije namero o ustanovitvi Čebelarskega krožka na Podružnični šoli Bilje. Po formalni odobritvi smo pričeli z delovanjem krožka že v oktobru istega šolskega leta. Zanimanje učencev je bilo res veliko. Sledilo je Covid obdobje in so bile tako vse izvenšolske dejavnosti zaustavljene. Enako se je ponovilo v šolskem letu 2020/21. Pa je posijalo malo sonca in smo šolsko obdobje 2021/22 z oktobrom spet lahko, kljub nekaterim vladnim ukrepom, lahko nadaljevali z dejavnostmi krožka. Krožek obiskuje 16 učencev od prvega do petega razreda. Kaj sploh delamo? Učenci spoznavajo pomen čebel, s poudarkom na avtohtoni vrsti čebele, to je slovenske kranjska sivka. Naj navedem samo nekatere teme, ki jih skupaj z učenci spoznavamo skozi ure krožka; zgodovina čebele, pomembni slovenski čebelarji, kaj je čebelja družina, bivališče čebel, življenje čebel in njihov razvoj, hrana čebel, kako je sestavljeno čebelje telo, čebelji pridelki, kako so čebele ogrožene, bolezni čebel, opraševanje rastlin in pomen čebele pri tem in še bi lahko naštevali. Poleg tega občasno osvežimo spomin s ponavljanjem obdelanih tem. Spoznavamo tudi čebelja opravila, orodje in oprema v čebelarstvu, žičimo satne okvirje in lepimo satne osnove, zraven pa likovno ustvarjamo s poslikavo panjskih končnic. Do konca šolskega leta bomo izvedli še praktični ogled čebelje družine v panju in njihove dejavnosti. NI nam dolgčas. Učenci z zanimanjem spremljajo podane teme in so zelo radovedni.

Za Čebelarski krožek Podružnične šole Bilje mentor Ladislav Orel

PREDSTAVITEV ŠAHOVSKEGA KROŽKA:

Pri šahovskem krožku spoznavamo pravila in osnovna načela igre, rešujemo šahovske uganke, učenci med seboj igrajo partije ter se postopoma izboljšujejo v tej čudoviti miselni igri. Mlajši učenci včasih prisluhnejo tudi kakšni domišljijski zgodbi, ki ponazarja šahovsko lekcijo (na primer, kako zaščititi svoje figure) ali pa se sami spremenijo v figure in uprizorijo določeno postavitev.

Za šahovski krožek Podružnične šole Bilje mentorica Barbara Završnik

PREDSTAVITEV  KROŽKA PRVE POMOČI:

V drugi polovici šolskega leta ter po opustitvi Covid ukrepov smo na POŠ Bilje nadaljevali tudi z izvajanjem krožka  prve pomoči. Posebna zahvala za to gre predvsem Krajevni organizaciji RK Bilje ter predsednici Boži Silvi Marega.

Zanimanje na začetku je bilo tolikšno, da je bilo potrebno oblikovati dve skupini. Pod vodstvom mentorja Matica Lebana so otroci spoznavali osnovne korake prve pomoči, se  naučili kaj storiti, če pride do nesreče, kako poskrbeti za varnost, koga je takrat potrebno poklicati in kakšni so osnovni postopki prve pomoči.

Za krožek prve pomoči Podružnične šole Bilje učiteljica Matejka Bavčar

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost