Pouk po počitnicah

Spoštovani!

Najprej se vsem iskreno opravičujem, ker je nenačrtno zaradi napake v objavi izpadlo obvestilo na e-strani šole o poteku pouka po počitnicah.

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

 • opušča se ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
 • opuščajo se napotitve v karantene;
 • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence in dijake.

veljavi SO ŠE VEDNO nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje.

Ti ukrepi so:

 • Higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj. Ob vstopu v vzgojno-izobraževalni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom.
 • Vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.
 • Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora (izjeme so določene v 12. členu odloka) in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Če učenec ali dijak ne uporablja zaščitne maske, se mu v prostoru, kjer se izvaja pouk ali druga dejavnost šole, zagotovi varnostna razdalja 1,5 m.

Še nadalje uporaba zaščitne NI OBVEZNA maske za:

 • otroke, do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, · učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
 • učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • za tolmače za slovenski znakovni jezik pri komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami.

Še enkrat se vam opravičujem za povzročene nepotrebne skrbi in upam, da se bodo vsi učenci danes zdravi vrnili v šolo.

 S spoštovanjem,                            —
mag. Nikolaja Munih, prof.def.
       ravnateljica

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost