Nujno obvestilo

Spoštovani,

s strani gradbišča in SPVC občine smo prejeli obvestilo, da se bo v prihodnjem tednu izvajala dostava in montaža strešnih nosilcev za telovadnico. Ker gre za kose velikih dimenzij se bo dostava izvajala z izrednim prevozom in zaradi tega bo za zagotavljanje varnosti ob šolskih poteh potrebno prometnih režim v okolici šole prilagoditi.

Izvedba je predvidena v dveh fazah:

I.                     Faza (28.2. – 3.3.)

  • Gornje parkirišče pri gradbiščnih kontejnerjih bo zaprto zaradi postavitve avtodvigala
  • Spodnje parkirišče pri občini bo dne 28.2. in 3.3. zaprto za osebna vozila zaradi dostave nosilcev, odprto bo samo za avtobusne prevoze

II.                   Faza (3.3. – 9.3.) / NATANČNEJŠA navodila za II. fazo še sledijo

  • Spodnje parkirišče se po končani dostavi sprosti
  • Gornje parkirišče ostaja zaprto (deponija)
  • Zaprta je južna povezovalna pot zaradi postavitve avtodvigala
  • Uredi se začasna dostopna pot do zadnjega dvorišča šole in vrtca mimo zdravstvenega doma

Ključni poudarki:

  • v času prihoda (od 7.30 – 8.15) in odhoda otrok (od 12.30 do 14.30) gradbišče ne izvaja premikov oz. montaže;
  • predlagamo zaklepanje glavnega vhoda v šolo izven časa prihoda ali odhoda;
  • dodatnih parkirnih mest v neposredni bližini ni mogoče urediti (najbližja varianta je na nasprotni strani reke Vipave);

Prosimo, da dosledno upoštevate usmeritve glede dostopanja do šole in vrtca ter parkiranja in tako odgovorno prispevate k varnosti vseh, ki prihajamo v vrtec in šolo kot tudi tistih, ki na gradbišču delajo.

mag. Nikolaja Munih,                                                                                                    Erik Lasič

      ravnateljica                                                                                        SPVC, Občina Miren – Kostanjevica

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost