OBVESTILO – Odredbe MIZŠ in MZ

Spoštovani starši!

Seznanjamo vas z vsebinami zadnjih okrožnic MIZŠ in odlokov Ministrstva za zdravje (danes že dopolnjenimi vsebinami), ki se nanašajo na uresničevanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb v zvezi z virusom Covid-19.

Še VEDNO VELJA, da se samotestiranje izvaja trikrat tedensko v prostorih šole in če je učenec na te dneve odsoten, se testira v šoli na dan ponovnega prihoda v šolo.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 je stopil v veljavo z včerajšnjim dnem.

Po novem odloku o izjemah od karantene strokovni delavci šole in učenci ob posamezni potrjeni okužbi v oddelku in posledično visokorizičnem stiku šoli NE GREDO v karanteno na domu.

Ob potrjeni okužbi v oddelku (na samotestiranju v šoli) se v tem oddelku izvaja vsakodnevno samotestiranje vseh ostalih učencev v obdobju 7 dni od visokorizičnega stika. Prosimo, da poskrbite, da ima otrok VEDNO s seboj tudi rezervni test. V primeru, da je okužba potrjena pri več kot 30% učencev znotraj 14 dni, se v karanteno napoti celoten oddelek. V tem primeru boste prejeli dodatno obvestilo s strani razrednika vašega otroka.

Obenem, v kolikor je vaš otrok na samotestiranju v šoli pozitiven, kontaktirajte osebnega zdravnika, ki vam bo svetoval in tudi uredil napotitev otroka na PCR testiranje.  

Z navedenimi spremembami je usklajen tudi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa, da učencem prav tako NI treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:

− so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni, ali

− predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

NIJZ sicer priporoča, da se samotestirajo tudi učenci in zaposleni, ki sicer izpolnjujejo pogoje za izjemo, in sicer v obdobju 7-ih dni, ko je samotestiranje odrejeno za celoten oddelek.

S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej. Teste prevzamete tako kot ste jih do sedaj v lekarnah.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV2 v zavodu objavljena na straneh NIJZ na povezavi https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.7.pdf

Obenem starši, lepo vas prosimo, da otroka, ki se ne počuti zdrav in izkazuje kakršnekoli bolezenske znake, preventivno ZADRŽITE doma in ga NE pošiljate v šolo.  

Lepo pozdravljeni,

 mag. Nikolaja Munih, prof. def., ravnateljica s sodelavci

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost