OBVESTILO NIJZ IN MIZŠ

Spoštovani starši !

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo na šolah in oddamo na NIJZ, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejete sezname visokorizičnih kontaktov obravnavjo po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnamo skladno z navodili NIJZ in MIZŠ. To pomeni, da za tem, ko s strani šole/ vrtca prejmete obvestilo ali klic v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.


Lep pozdrav

mag. Nikolaja Munih, prof.def.

ravnateljica

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost