Vipava sestrica Soče

14. oktobra praznujemo dan reke Soče. Prav na ta dan se je v Občini Miren – Kostanjevica zaključil triletni projekt o tej reki in njenih pritokih.

Na prireditvi, ki se je odvila prav na ta dan na  vstopni točki na pot ob Vipavi, so govorci spregovorili o izvedenih dejavnostih v tem časovnem obdobju. Župan Mauricij Humar je povedal, da so s pomočjo evropskih sredstev postavili protipoplavno ograjo pri Grabcu, urejali brežine reke Vipave idr. Izrazil je zadovoljstvo, da so se učenci in otroci iz vrtca tako dejavno vključili v projekt in spoznali, kako pomembna je čista voda.

Ravnateljica OŠ Miren Nikolaja Munih je  orisala, kaj vse se je opravilo v tem časovnem obdobju na šoli: pisalo se je haikuje, slikalo na temo Vipave, izdelovalo kolaže s prodom iz reke, raziskovalo kmečko življenje ob njej, kako se je pralo nekoč, kje so se kopali otroci, kje so delovali mlini. Tudi otroci iz vrtca so slikali na temo vode in Vipave. Pri urah športu tudi so telovadili na obrežju reke, se udeležili pohoda ob Vipavi. Učenci podružničnih šol so na naravoslovnem dnevu raziskovali lastnosti vode in njen pomen.

Danijel Rojšek z Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Nova Goriva, je bil pobudnik projekta. Izrazil je zadovoljstvo, da je projekt zajel tako široko območje in na nek način povezal občine v tem delu Slovenije. Ne gre namreč le za reko Sočo, temveč se je obravnavalo vse pritoke  Soče.

Prireditev ob zaključku  projekta so pripravili učenci OŠ Miren pod vodstvom Marte Pavlin. Sprehodili so se ob Vipavi in se spomnili nekdanjih mlinov, ki so mleli s pomočjo vodne sile Vipave. Segli so v čas, ko so ženske v vseh letnih časih splakovale perilo v Vipavi. Niso pozabili niti na otroke, ki so se poleti kopali v tej lepotici. Govorni nastop so učenci oplemenitili z glasbo.

Ob koncu prireditve je župan simbolično predal projekt  sosednjemu županu Tariku Žigonu  iz Občine Renče – Vogrsko. Ravnateljica Nikolaja Munih je občinstvo povabila v avlo šole na razstavo o dejavnostih, ki so potekale  v letih 2019–2021. Obenem je visoke goste obdarila s fotografijo in  priložnostnim biltenom. Razstavo sta pripravili Lučana Petrovčič in Katja Sorta

Zapisala: Marta Pavlin

Foto: Matejka Maver Pregelj

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost