PROMETNA UREDITEV IN PARKIRANJE PRI OŠ MIREN ZA ČAS GRADNJE NOVE TELOVADNICE

         Spoštovani,

v novo šolsko leto vstopamo z veselo novico, da se je v poletnih mesecih pričela gradnja nove telovadnice ob Osnovni šoli v Mirnu. Gradnja telovadnice se bo predvidoma odvijala celotno šolsko leto, vse do poletja 2022.

Nov, sodobno opremljen športni prostor bo velika pridobitev za naš kraj, hkrati pa gradnja predstavlja velik izziv z vidika zagotavljanja varnih dostopov do šole in vrtca. Posledično bo za ta čas v veljavi začasno spremenjen prometni režim s katerim želimo na čim bolj varen način zagotoviti prihod otrok v šolo in vrtec.  Največja skrb je pri tem namenjen varnemu dostopu vrtčevskih otrok, ter otrok najnižjih razredov. Le s strpnostjo, potrpežljivostjo in doslednim spoštovanjem spremenjenega prometnega režima nas vseh, bomo lahko v največji meri poskrbeli za najranljivejšo populacijo, t.j. za naše otroke.

Zaupamo v naše skupne moči, vemo, da vedno ne bo enostavno in prepričani smo, da ko bo nova športna dvorana zgrajena, bomo tudi pozabili na težave, z zadovoljstvom pa se bomo spominjali, kako smo skupaj premagali ovire na poti do boljšega.

 Občina Miren-Kostanjevica in OŠ Miren

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost