Kulturni dan “Spoznavam Miren”

»SPOZNAVAM MIREN«

 KULTURNI DAN, 22. 6. 2020

 

V okviru zadnjega kulturnega dne bodo učenci 6. do 8. razreda spoznavali Miren. Učenci 6. in 7. razredov bodo malico prevzeli v šoli ob 7.50, nato pa se razporedijo po matičnih učilnicah.

 

6. razred

Spremljevalci: Minka Markič, Dunja Zorn (6. b), Zlata Rijavec, Bogomir Nemec (6. a), Marta Petrović

Pripomočki: zvezek in pisalo

Učenci si ogledajo kratek filmček Sprehod po Mirnu (pribl. 15 min), nato se skupaj s spremljevalci odpravijo:

  • 6. a na Mirenski grad, kjer bodo ob 9.00 začeli z delavnico. Ob 10.00 pojedo malico in se odpravijo do muzeja Spomni se name.
  • 6. b do muzeja Spomni se name, nato na Mirenski grad, kjer najprej pojedo malico, ob 10.00 pa začnejo z delavnico.

Po koncu delavnic in ogledov se vsi vrnejo na šolo.

 

7. razred

Spremljevalci: Marta Pavlin, Gregor Spačal, Egon Wanek, Tadeja Štokelj

Učenci si ogledajo kratek filmček Sprehod po Mirnu (pribl. 15 min), nato se skupaj s spremljevalci odpravijo na spoznavanje Mirna. Ustavijo se pred galerijo Oskarja Kogoja, pot nadaljujejo proti muzeju Spomni se name, nato pa sledi ogled kraja.

 

8. razred

Spremljevalci: Romeo Stubelj, Nevenka Colja, Borut Vodopivec, Miranda Ortar

Pripomočki: škatla za likovni pouk in risalni blok, maska

Učenci si ogledajo film Opajske žene v begunstvu (pribl. 45min), nato pa se skupaj s spremljevalci odpravijo do Galerije Oskarja Kogoja, kjer imajo od 9.00 do 10.00 organiziran ogled. Vrnejo se na šolo in pomalicajo. Nato sledi likovna delavnica do 12.15.

 

Do 12.15 se vsi skupaj zopet zberemo pred šolo. Če ostane čas, se naučimo Mirensko himno.

 

Vsa gradiva (posnetke) boste učitelji spremljevalci že imeli v matičnih učilnicah na računalnikih. Učenci naj bodo oblečeni vremenu primerno, prav tako naj bodo primerno obuti, saj bodo kar veliko hodili. 8. razredi morajo za ogled galerije s seboj obvezno imeti maske.

 

Minka Markič in Marta Pavlin

 
 
 

Deli