Opravičena odsotnost od pouka zaradi zdravstvene omejitve

Spoštovani starši!

 

NIJZ je v svojih priporočilih odsvetoval vrnitev v šolo učencem, ki imajo zdravstvene omejitve oz. ki živijo z osebami, ki imajo zdravstvene omejitve. V kolikor vaš otrok spada v to skupino, nam v najkrajšem možnem času posredujte potrdilo zdravnika. V ta namen smo pripravili obrazec, ki naj ga zdravnik izpolni in tako opraviči otroku obiskovanje pouka v šoli za čas trajanja nevarnosti okužbe z virusom Covid 19 oz. največ do konca šolskega leta.

Vodstvo šole

Opravičilo obiskovanja pouka

 
 
 

Deli