POSTOPNO VRAČANJE UČENCEV V ŠOLSKE KLOPI

 

  1. 5. 2020 ob 23:13

Spoštovani starši, dragi učenci !

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V zvezi s tem bo ministrica izdala sklep, ki bo določal, da se:

  • za učence 1., 2. in 3. razreda  VIZ delo  začne predvidoma z 18. 5. 2020 in se izvaja v prostorih šole,
  • za učence 9. razreda se VIZ delo začne predvidoma od 25. 5. 2020 in se izvaja v prostorih šole,
  • za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja se lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči od 25. 5. 2020 dalje.

V času izvajanja pouka v šoli smo dolžni upoštevali priporočila in navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19. O vsem boste pravočasno obveščeni.

NIJZ navaja kot najpomembnejše ukrepe, da:

  • naj v šolo prihajajo le zdravi otroci, bolni OBVEZNO ostanejo doma,
  • je potrebno vzdrževati primerno razdaljo,
  • je potrebno vzdrževati ustrezno higieno kihanja in kašljanja ter higienski režim.

Starši učencev 1., 2. in 3. razreda boste prejeli natančna obvestila in navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo v naslednjem tednu, teden kasneje pa tudi še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.

Na šoli se zavedamo, da bo po vsej verjetnosti ponoven prihod v šolo izpolnjen v pričakovanjih ponovnega srečanja s sošolci in učitelji, pa tudi stresen in nekoliko negotov. S skupnimi prizadevanji in DOSLEDNIM upoštevanjem navodil za preprečevanje širjenja  virusa COVID19 zmoremo to šolsko leto uspešno zaključiti in pomembno prispevati, da bomo poletne počitnice preživeli zdravi.  V šoli pri tem trdno računamo na podporo s strani staršev, ki smo je bili deležni vse čas epidemije, za kar se vam, spoštovani starši še enkrat zahvaljujemo.

Z združenimi močmi veliko zmoremo!

Ravnateljica s sodelavkami in sodelavci

 
 
 

Deli