MAGNETI NA PODRUŽNIČNI OŠ BILJE

13. 2. smo v 3. razredu Podružnične OŠ Bilje pod vodstvom profesorja fizike g. Sebastjana Mozetiča spoznavali magnete. Poleg učencev, ki bodo sodelovali na tekmovanju Labirint, je tema požela veliko zanimanja tudi pri ostalih učencih. S preizkušanjem so ugotavljali, katere snovi magneti privlačijo. Učenci so izvedeli, da imajo magneti dva pola, da je Zemlja en velik magnet, njihovo uporabnost ter da živali izkoriščajo magnetno polje za orientiranje v naravi.

Zaradi zanimanja učencev in obsežnosti teme sva se skupaj z g. Mozetičem odločila, da obravnavano snov o magnetih poveževa z elektriko in 5. 3. izpeljala še eno delavnico. Poskusi z elektriko so poželi še več navdušenja. Ogledali so si poskus vrtenja tuljave iz bakrene žice na bateriji, poskus potovanja baterije in magneta skozi tuljavo, poskus z gugalnico in poskus s kompasom.

G. Sebastjanu Mozetiču se iskreno zahvaljujem za čas, ki si ga je vzel za obisk, pripravo in pomoč pri pripravi na tekmovanje.

Zapisala: Tjaša Močnik

 
 
 

Deli